Ansökan om aktörspecifika fiskekvoter för laxfiske inleds

Ansökan om aktörspecifika fiskekvoter inleds hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökningen gäller de kommersiella fiskare som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat överlåtelsebar nyttjanderätt för fiske av lax. Ansökningar om aktörspecifika fiskekvoter för lax bör lämnas in till registratur av NTM-centralen i Egentliga Finland (registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi” target=”_blank”>registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi<mailto:registratur.egentligafinland@ely-centralen.fi>). Ansökningstiden börjar den 27.3. och tidsgränsen för ansökningen är den 12.5.2017 före kl. 16.15. Ansökningsblankett har skickats till de fiskare som har fått överlåtbara nyttjanderätter för lax från jord- och skogsbruksministeriet.

Se också PDF

Källa: Kustens fiskeritjänster 5.4.2017