Raumalla on 10.7.2019 tehty kuntalaisaloite merimetsoyhdyskunnan häätämisestä pesimäpaikaltaan.

Aloitteen sisältö

Rauman merimetsokanta on hurjassa kasvussa. Rauman edustalle vuonna 2017 perustetussa koloniassa pesi vuonna 2018 kaikkiaan 795 merimetsoparia, joista maapesiä oli 691 ja puupesiä 107 kappaletta. Vuonna 2019 kyseisessä koloniassa oli jo 860 pesää, ja lisäksi Rauman sataman edustalla Vähä- ja Isojärviluodoilla oli aivan uusia pesintöjä peräti 1220 kappaletta. Tämä tarkoittaa Rauman edustalla kaikkiaan 2080 merimetson pesää ja peräti 186 % kannankasvua yhden vuoden aikana. 

Merimetson päivittäinen saalismassa vaihtelee vuodenajasta riippuen. Suurimmillaan saalismäärät ovat pesäpoikasaikaan, jolloin emot voivat saalistaa jopa 800–890 g kalaa vuorokaudessa. Vastaavasti haudonta–aikaan kalan kulutukseksi on arvioitu 238 g vuorokaudessa. Yksi merimetsopari tuottaa keskimäärin kaksi lentopoikasta. Pesimäkausi kestää runsaat 100 vuorokautta, josta emot hoitavat poikasia 75–90 vuorokauden ajan. Yhden merimetsoparin pesimäkauden aikainen kalansaalis on siten lähes 150 kiloa. Tämä tarkoittaa 312000kg vuosittaista kalan poistumaan Rauman vesiltä. 

Merimetsot vaikuttavat haitallisesti myös pesimäsaarten läheiseen lajiston monimuotoisuuteen; kalojen vähenemisen lisäksi meriekosysteemille merkitykselliset rakkohauru ja meriajokas vähenevät, kun taas rihmaiset levät runsastuvat. 

Aloitteen tarkoituksena tuoda kaikkien kaupunkilaisten tietoon merimetsojen aiheuttama ongelma kalastuselinkeinolle, vapaa-ajan kalastukselle sekä kalakannoille. Rauman kaupunki omistaa kolme neljästä saaresta joissa merimetsot pesivät ja on näin vastuussa niiden häätöluvan hakemisesta. Päättäjien on kuntalaisaloitteen kautta otettava vastuu kaupungin omistamista vesi- ja maa-alueistaan.

Liitteet:

Lähde: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/9633