Luonnonvarakeskuksen (Luke) kokeellisen tutkimuksen perusteella kuhan talviaikaista pyyntiä rysällä on mahdollista kehittää aiempaa tehokkaammaksi houkutusvirtauksen ja kaloja ohjaavien rysärakenteiden avulla. Kuha on sisävesialueen kaupallisen kalastuksen taloudellisesti tärkein kalalaji. Suurin osa kuhan talvisaalista saadaan kuitenkin muilla pyydyksillä kuin rysillä.

Vuonna 2020 sisävesien kaupallisen kalastuksen kuhasaaliin arvo oli 5,7 miljoonaa euroa eli noin 40 prosenttia kokonaissaaliin arvosta. Rysäpyynnin etuna on muun muassa se, että kalat säilyvät pidempään hyväkuntoisina kuin esimerkiksi verkoissa. Lisäksi alamittaisten kalojen vapauttaminen rysistä onnistuu oleellisesti vähäisemmin vaurioin kuin verkoista.

Luken Kainuun kalantutkimusaseman koeolosuhteissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin erilaisten nielurakenteiden (nielun koko ja sijainti), LED-valon ja houkutusvirtaaman vaikutuksia kuhan talvirysäkalastuksessa. Oulujärvestä testeihin pyydystetyt, 1–3 kg painavat kuhat olivat suhteellisen aktiivisia koko talvijakson ajan, minkä perusteella kuhia olisi mahdollista pyydystää rysillä myös kylmän veden aikana, mikäli kalat saadaan ohjattua tai houkuteltua rysään.

Rysänielun sijainti vaikutti enemmän kuin koko 

Rysärakenteista selkeimmin vaikutti nielun nousun alkamiskohta. Nopeimmin kuhat löysivät rysän nielun sisäänmenoaukolle, jos nielun nousu alkoi suoraan altaan pohjalta. Mikäli nielun nousu alkoi 40 cm korkeudelta pohjasta, kuhat löysivät sisäänmenoaukon vasta selvästi pidemmän ajan kuluttua. Nieluaukon koolla (25 cm vs. 13 cm) ei havaittu olevan vaikutusta.

Tulosten perusteella on selvää, että käytetyllä vihreällä LED-valolla ei ollut houkuttelevaa vaikutusta kuhille. Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että rysän sisältä nielun läpi tulevalla pienellä veden virtauksella voi olla kuhia houkutteleva tai ohjaava vaikutus.

Kokeellinen tutkimus suunniteltiin yhteistyössä sisävesien rysäkalastajien kanssa. 

– Seuraavaksi tulisi tehdä järvimittakaavan testejä, joissa lupaavimpia rysän tehokkuuteen vaikuttavia asioita eli nielun rakennetta ja houkutusvirtaamaa testattaisiin todellisissa kaupallisen rysäkalastuksen talviolosuhteissa, kertoo johtava tutkija Pekka Hyvärinen Lukesta.

Tutkimus toteutettiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella.

Raportti: Kuhan rysäpyynti talvella
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022081855753 

Lähde: Luke 25.8.2022