Suomen Ammattikalastajaliitto kokoontui 10.3.2023 Naantaliin sääntömääräiseen vuosikokoukseensa ja keskustelemaan kalastuselinkeinon ajankohtaisista asioista. Suomalaisen kalastuselinkeinon tilanne on edelleen haastava. Eduskuntavaalit ovat tulossa ja on tärkeää, että seuraavassa hallitusohjelmassa sitoudutaan Kotimaisen kalan edistämisohjelman jatkamiseen ja tehokkaaseen toimeenpanoon.  Itämeren alueelle luotava merituuliteollisuuden laajentumisen osalta mekanismit, jotka huomioivat kaikki toimijat ja ympäristölle syntyvät riskit. Menetykset on kompensoitava.

Ainoastaan kaksikymmentä prosenttia suomalaisten kuluttajien syömästä kalasta on kotimaista. Suurin osa on siis tuontikalaa. Kalanjalostus, kauppa ja etenkin kotimaiset kuluttajat toivovat saavansa kotimaista pyydettyä kalaa, mutta ammattikalastajien määrä vähenee. Mistä saadaan kotimaista luonnonkalaa jatkossa, kun tuottajat ovat loppumassa?

Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan vaikutukset suomalaiseen kalatalouteen ja kalastuselinkeinoon ovat olleet vakavat. Voimakkaasti kohonneet kustannukset, erityisesti polttoaineiden osalta, vaikuttavat suoraan kalastusyritysten toimintaan. Kalan maailmanmarkkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia. Tilanne tulee olemaan epävakaa pitkän aikaa.

Sekä kansallisella että EU-tasolla on tehty ja suunnitellaan lukuisia toimia, jotka edelleen rajaavat kalastuselinkeinon mahdollisuuksia tuottaa kotimaista luonnonkalaa kuluttajille.

Valtioneuvosto hyväksyi kesällä 2021 kotimaisen kalan edistämisohjelman. Ohjelman tavoitteena oli lisätä kotimaisen kalan kulutusta. Tavoitteen saavuttaminen vaatii kotimaisen kalan tuotannon ja tarjonnan lisäämistä. Suunta on tällä hetkellä ihan toinen. Uuden hallituksen on sitouduttava ohjelman tavoitteisiin ja viipymättä ja tehokkaasti pantava toimeen ohjelmassa olevat toimenpiteet. Kaikissa kaupallista kalastusta koskevissa päätöksissä on fokuksena oltava ohjelmassa asetetut tavoitteet.

Osa merituuliteollisuuden tuotoista ohjattava kalastuksen menetysten kompensointiin

Kansallisella tasolla Suomessa edistetään merituulivoiman rakentamista. Suomen merialueet otetaan laajamittaisen teollisen toiminnan käyttöön. Rakentaminen tulee vaikuttamaan meriluonnon tilaan, kalakantoihin, lintuihin sekä kalastukseen. 

Energiayhtiöt valtaavat laajoja merialueita teolliseen käyttöön, samalla sulkien ulkopuolelle muut merelliset käyttömuodot. Tila toimia otetaan pysyvästi pois kalastukselta. Tämä näyttäisi tapahtuvan täysin hallitsemattomasti ilman yhteiskunnan ohjausta.

Tiedon puute tuulivoimarakentamisen vaikutuksista on ilmeinen. Yksipuolinen tuulivoiman rakentajien ehdoilla toimiva suunnittelu ei riitä, vaan kerrannaisvaikutuksien selvittämistä varten on koko EU:n, vähintään Itämeren alueelle luotava mekanismit, jotka huomioivat kaikki toimijat ja ympäristölle syntyvät riskit. Kymmenien hankkeiden yhteisvaikutukset on selvitettävä viranomaisten toimesta.

Osa energiayhtiöiden hankkeista saatavista tuotoista on ohjattava rahastoon, josta kompensoidaan luonnolle aiheutuvat haitat ja muiden merellisten käyttäjien kärsimät menetykset.

Jarno Aaltonen liiton uusi puheenjohtaja

Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Olavi Sahlstén ei enää asettunut ehdolle liiton puheenjohtajan vaalissa. Sahlstén on toiminut liiton hallituksessa vuodesta 1992 ja puheenjohtajana vuodesta 2003. Ammattikalastaja Jarno Aaltonen valittiin yksimielisesti liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Aaltonen toimii rannikkokalastajana Raumalla.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Jarno Aaltonen, puh. 050-381 1027 ja toimitusjohtaja Kim Jordas, puh. 0400-720 690