År 2018 konsumerade finländarna tre och ett halvt kg inhemsk fisk per person omräknat i filévikt. Konsumtionen av importerad fisk var drygt nio kg. Den totala konsumtionen av fisk minskade med sex och en halv procent jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets statistik.

Av de inhemska fiskarna var konsumtionen av regnbågslax störst, 1,2 kg per person. När det gäller utländska fiskar var konsumtionen av odlad lax störst, 3,5 kg per person. Konsumtionen av importerad lax minskade med 13 procent jämfört med året innan.

– Minskningen av konsumtionen av inhemsk fisk förklaras av fritidsfiskarnas mindre fångster och av att den kommersiella fångsten av siklöja minskat jämfört med det föregående året, säger Pentti Moilanen, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Av de inhemska viltlevande fiskarterna var konsumtionen av siklöja, gädda, abborre, gös, strömming och sik störst.

Efter odlad norsk lax var konsumtionen av utländska fiskprodukter i ordningsföljd efter mängd tonfiskkonserver och -produkter, odlad regnbågslax, sillkonserver, djupfryst sej samt räkor och räkprodukter.

Statistiken grundar sig på fångststatistik för yrkesfisket och fritidsfisket, produktionsstatistik för fiskodlingen och statistik över utrikeshandeln med fisk.

Källa: Naturresursinstitutet 20.11.2019