EU-komissio antoi 3.9.2014 oman esityksensä Itämeren kiintiöiksi vuodeksi 2015.

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 8 793 tonnia, Suomi 75 tonnia

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): esitys annetaan myöhemmin

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 170 185 tonnia, Suomi 37 321 tonnia

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): 186 534 tonnia, Suomi 152 932 tonnia

Kilohaili: 199 622 tonnia, Suomi 10 308 tonnia

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: 97 911 kpl, Suomi 25 300 kpl

Lohi Suomenlahti: 10 034 kpl, Suomi 9 005 kpl

EU:n ministerineuvosto päättää kiintiöistä lokakuussa. Kuvaus kiintiöprosessista linkissä: https://www.sakl.fi/index.php/fi/tiedotteet/2138-ices-julkisti-suosituksensa-vuodelle-2015 .

Ammattikalastajaliiton kesäkokous keskusteli viime viikolla ensi vuoden kiintiöistä.

– SAKL on esittänyt eduskunnalle alustavat näkemyksensä ensi vuoden kiintiöistä jo kesäkuussa, toteaa Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas.

– Silakan osalta komission kiintiöesitykset ovat suhteellisen korkealla tasolla ja SAKL on etenkin Pohjanlahden silakan osalta esittänyt maltillisempaa linjaa. Pieni kilohailikiintiö hankaloittaa myös silakkakiintiön hyödyntämistä ja asettaa haasteita kalastuksen järjestämiselle ensi vuoden aikana. EU:n ja Venäjän väliset pakotteet vaikuttavat merkittävästi yleiseen markkinatilanteeseen ja aiheuttavat kuitenkin nyt eniten huolta pelagiselle kalastukselle.

Tilanne lohen osalta ei ole muuttunut, ja koska ammattikalastuksen aiheuttama kalastuspaine nykyään on alhainen, SAKL esittää (EU) kiintiön asettamista tasolle, joka on vähintään tämän vuoden (EU) kiintiön mukainen, kuitenkin huomioiden poisheittokiellon vaikutukset (lisäävä vaikutus kiintiöön). Kanta oli samansuuntainen sekä pääaltaan ja Pohjanlahden että Suomenlahden osalta.

– ICES:n neuvonannossa ei ollut suurta muutosta viime vuoden tilanteeseen verrattuna. Smolttituotanto on pitkällä aikavälillä kasvanut kaikilla alueilla. Rannikkokalastuksen tehokkuus on laskenut ja oli seuranta-aikana alimmillaan viime vuonna (2013). Samoin jäljellä oleva avomerikalastus eteläisellä Itämerellä on jo pienempi kuin 2008 ajoverkkokalastuskiellon jälkeen. Kaupallinen kalastus nykytasolla ei ole este sille, että lohikannat edelleen vahvistuvat. Lohen nousu Tornionjokeen oli ennätysmäinen ja 100 000 kappaleen haamuraja ylitettiin.

– Komission esitys merkitsisi, että Suomen kiintiö olisi noin 4 000 kappaletta pienempi kuin tämän vuoden toteutunut rannikkokalastus. Rannikkokalastusta kurittava linja näyttää siis edelleen jatkuvan.

Turskan osalta tiedeyhteisö (ICES) ei pystynyt toimittamaan täydellistä kanta-arviota itäisen turskan osalta ja komissio palaa asiaan myöhemmin syyskuussa.