SAKL Hki kalakirja 1

Katriina Partanen ja Kim Jordas avaamassa tilaisuutta

Eduskunnan Pikkuparlamenttiin oli kokoontunut runsas osanottajajoukko, kun Pro Kala 13.12 julkisti itsenäisen Suomen juhlavuoden kunniaksi kirjan Kala – kohtalo vai kutsumus? Kirjan johtoajatus on olla kalatalouden historia ja tulevaisuus yksissä kansissa. Tilaisuuden avasivat Pro Kalan toiminnanjohtaja Katriina Partanen ja hallituksen puheenjohtaja Kim Jordas, jotka molemmat olivat tiiviisti mukana kirjan tekemisessä. 

Avauspuheessaan Kim Jordas kertoi, että nyt juhlistetaan kalatalouden elinkeinojen satavuotista, monivaiheista kehitystä, vasta- ja myötätuulessa. Suomalaisista kuluttajista 96 prosenttia syö kalaa ja lähes jokainen suomalainen tietää, että kalansyönti on osa hyvää terveyttä. Kuluttajat arvostavat erityisesti kotimaista kalaa ja myös haluaisivat sitä lisää. 

Kirjan nimi ”Kala – kohtalo vai kutsumus?” antaa jo tilaisuuden pohdintaan ja itsetutkiskeluun. Oliko työ kalan parissa aikaisempien sukupolvien määräämä velvoite, mieluisan työn jatkamista, vaihtoehto muun puutteessa tai veressä ollut kova kipinä tehdä tätä työtä? Jordas kertoi, että hänen kohdallaan kahdenkymmenviiden vuoden työura taisi olla pelkkä sattumus tai peräti kohtalon ivaa.

Jordas lainasi kirjasta Unto Eskelisen tekstiä: ”Vahvin ja vertauskuvallisin kannanotto kalatalouden tulevaisuuteen on iisalmelaisen Hukkasen Impan talo. Kun hän rupesi sitä rakentamaan, oli naapuri utelias näkemään piirustukset. Imppa äimänä. Miten sellaisen talon voi piirtää, jota ei ole vielä edes rakennettu?”

SAKL Hki kalakirja 2

Kansanedustaja Anne Kalmari puhumassa runsaalle osanottajajoukolle

Tällä saatteella Jordas luovutti kirjan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajalle Anne Kalmarille ja toivoi kirjan myös osaltaan voi vaikuttaa siihen, että lopulta saadaan poliittisia päätöksiä aikaan ja voimme yhdessä rakentaa uutta menestyvää kalatalouden taloa. 

Edustaja Kalmari piti kirjaa ja sen esille tuomaa sanomaa kalatalouden historiikista tervetulleena. Hän on ilahtunut, että kalasta puhutaan ja sen merkitys terveellisenä elintarvikkeena tunnustetaan. Hän jopa linjasi, ettei kukaan voi enää olla tietämättä kalan syömisen edistävän terveyttämme. Omalta kohdaltaan Kalmari vakuutti, että hänelle kala ja kalaruuat ovat tärkeitä, ja hän tulee tekemään kaikkensa, että asiat edistyvät myös tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa hän sai aikaan tyytyväisiä päännyökkäyksiä yleisöstä, etenkin toisilta kansanedustajilta joita oli kiitettävästi paikalla.

SAKL Hki kalakirja 3

Petra Partanen

Päävastuun kirjan toimittamisesta kantanut Petra Partanen kertoi, että kirjaprojekti toteutettiin hyvin määrätietoisella tempolla vajaan vuoden aikana, sillä mikäpä olisi parempi hetki katsoa niin taakse kuin eteenkin päin, arvioida saavutettua ja visioida tulevaa, kuin itsenäisen Suomen satavuotisen taipaleen juhlavuosi. Hänellä oli kirjan tekemisessä tukenaan nelihenkinen toimitusneuvosto, Kim Jordas SAKL:sta, Katriina Partanen Pro Kalasta, Irja Skytén-Suominen Suomen Kalankasvattajaliitosta ja Jari Setälä Luonnonvarakeskuksesta. 

Partanen korosti, että heidän ammattitaitoaan on lukijalla kiittäminen monista kirjan linjanvedoista ja alaa koskevasta syvällisestä ymmärryksestä. Hän luonnehti, että ennen kaikkea työryhmä halusi antaa äänen elinkeinolle. Alusta saakka oli selvää, että tästä ei tule hallintohistoriikki vaan tarina elävästä elämästä. Kirjassa kuljetetaan rinnan kalatalouden kehityskaaren suurta kertomusta ja siitä nousevia yksittäisiä ja kuitenkin kokonaisuutta edustavia yrittäjätarinoita. Teoksen teemat ovat nyt kenties ajankohtaisempia kuin koskaan. Globaalin ruokakriisin edessä kestävä kalatalous vastaa moniin niistä kansainvälisistä kysymyksistä, joita meillä ei ole varaa sivuuttaa.

SAKL Hki kalakirja 4

Risto Lampinen

Kalatalousneuvos Risto Lampinen jatkoi puheessaan samaa teemaa ja totesi, ettei olisi aikanaan valtiotieteitä opiskellessaan päätyneensä nykyisiin töihin ministeriössä kalatalouden parissa. Kohtalo vai kutsumus, mietti Lampinen ja eikä löytänyt kysymykseen täsmällistä vastausta. Hän toi kuitenkin esille yhteistyön merkityksen ja kiitti kirjan toimituskuntaa hyvästä työtä. Hän myös esitti toiveen, että vaikka kirja sisältää paljon menestystarinoita, ovat parhaat vielä edessä tulevaisuudessa.

SAKL Hki kalakirja 5

Heikki Salokangas ja Kim Jordas

Kim Jordas esitteli seuraavaksi oikean ammattikalastajan Heikki Salokankaan Porista. Hän on kalastaja seitsemännessä sukupolvessa ja suku on asunut aina samassa paikassa, ja kalastanut samoilla vesillä. Kysymykseen kohtalo vai kutsumus, Salokangas vastasi, ettei hänellä oikeastaan ollut vaihtoehtoja. Hän ei tarkoittanut kuitenkaan sitä, etteikö olisi voinut tehdä muutakin, vaan että kalastus oli pienestä pojasta saakka tärkeä osa arkea ja vei mennessään.

Salokangas on ilahtunut kuluttajien positiivisesta palautteesta myydessään kalaa Porin torilla. Sen avulla he vaimonsa kanssa jaksavat kohdata kalastuksen haasteet.  Hän kertoi myös, että vaikka kalastuksella on vaikeaa eikä näköpiirissä ole vastauksia haittaeläimien hallinnoinnin paranemiselle, tulee hän kulkemaan merellä niin kauan kuin jalka nousee veneeseen. Kommentti herätti etenkin kokoustilan eturivissä huokauksen, ja kalastajaa pyydettiin toistamaan elämänasenteensa videotallennusta varten. Toivottavasti kansanedustajat ja muut tilaisuudessa olleet päättäjät saivat kiinni ajatuksesta, että kalastajien positiivisesta kutsumuksesta voi tulla historiallinen kohtalo, jos mitään ei tehdä.

Tilaisuus päättyi pitkään signeerausjonoon ja Petra Partanen sai ansaitsemansa huomion arvokkaan työn nyt tultua valmiiksi. Hän totesi myös viisaasti, että kirja on vain esine, kunnes se luetaan. Toivottavasti siitä tulee jokaisen käsissä paljon muutakin.

SAKL Hki kalakirja 6