Jord- och skogsbruksministeriet har 27.11.2012 beslutat ge en förordning som upphäver 1 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfisket efter strömming och vassbuk på vissa havsområden (266/2012).

Detta betyder att trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 29 på området mellan breddgraderna 59°50`N och 60°30`N i Skärgårdshavet och i Finska viken inom ICES delområde 32 innanför baslinjen är tillåtet.

Förordningen träder i kraft 1.12.2012.

 

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi