Jord- och skogsbruksministeriet upphäver med sitt beslut 19.12.2013 förordningarna 147/2013 och 55/2013 samt förordningen 830/2012 moment 2.

Detta betyder att trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområde 29 på området mellan breddgraderna 59°00`N och 59°50`N i norra Östersjön och i Finska viken inom ICES delområde 32 utanför baslinjen är tillåtet från och med 29.12.2013.

Förordningen träder i kraft 29.12.2013.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå
0400-720690
sakl@sakl.fi