Egentliga Finlands NTM-central har fattat ett ändringsbeslut gällande tidsfristen för ansökan gällande aktörsspecifika kvoter till och med 29.12.2023 kl. 16.15.

Ansökningstiden för de icke-överförbara nyttjanderätterna har upphört 15.12.2023 kl. 16.15.

Beslut PDF

Källa: NTM-centralen 20.12.2023