Vuoden 2022 toisella kvartaalilla peratun lohen tuottajahinta oli 9,20 €/kg, joka oli noin 41 % korkeampi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Myös elintarvikesilakan tuottajahinta nousi noin 11 % verrattuna edellisvuoden toiseen kvartaaliin. Teollisuussilakan ja kilohailin tuottajahinnat pysyivät vakaana.

  • Peratun lohen tuottajahinta oli 9,20 €/kg
  • Silakan tuottajahinta oli 0,21 €/kg.
  • Elintarvikesilakan tuottajahinta oli 0,30 €/kg.
  • Rehuksi käytettävän teollisuussilakan tuottajahinta oli 0,19 €/kg.
  • Kilohailin tuottajahinta oli 0,19 €/kg.

Lähde: Luke 3.10.2022