Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett diskussionstillfälle om enhetsvisa fångstkvoter i det pelagiska fisket (strömming och vassbuk) 26.11.2014. Tillfället ordnas i Helsingfors (Snellmansgatan 5 (innergården), Pihapaviljonki, 2. vån.).

Program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Öppnandet av diskussionstillfället, avdelningschef Juha Ojala jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen

10.15 Estlands kvotsystem i det pelagiska fisket, avdelningschef Ain Soome från Estlands lantbruksministerium

10.45 Erfarenheter av Estlands kvotsystem, verkställande direktör Mart Undrest från Estlands Yrkesfiskarförbund

11.15 Lunch

12.00 Sveriges kvotsystem i det pelagiska fisket, enhetschef Patrik Persson från Sveriges Havs- och vattenmyndighet

12.30 Erfarenheter av Sveriges kvotsystem, verkställande direktör Björn Lindblad från Sveriges Pelagiska Producentorganisation

13.00 Finlands Yrkesfiskarförbunds kommentarer om enhetsvisa fångstkvoter i det pelagiska fisket, verkställande direktör Kim Jordas

13.30 Uppskattningar av de ekonomiska effekterna av enhetsvisa kvotsystem, forskare Jarno Virtanen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

14.00 Kaffe

14.15 Diskussion

15.15 Avslutning, fiskerirådet Risto Lampinen

Intresserade ombeds anmäla sig före 19.11.2014 till Camilla Vuoristo (camilla.vuoristo@mmm.fi, tfn. 0295162465).

Man önskar särskilt att yrkesfiskare som fiskar strömming och vassbuk deltar.

Källa: JSM 31.10.2014