Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2021 sisävesiltä saaliiksi 5,1 miljoonaa kiloa kalaa. Edellisenä vuotena saalis oli 5,3 miljoonaa kiloa.

  • Sisävesiltä kaupallisesti pyydetystä kalansaaliista kolme viidesosaa oli muikkua tai kuhaa. Muikun osuus kokonaissaaliista oli noin 40 %, ja kuhan osuus lähes 20 %.
  • Rapusaalis oli noin 734 000 kappaletta, mikä oli lähes kokonaan täplärapua.  Alkuperäisen lajin, jokiravun, osuus oli enää alle yksi prosentti.
  • Saaliin arvo oli 15,4 miljoonaa euroa, joka on yhtä suuri kuin vuotta aiemmin. 1-ryhmän kalastajien saaliin arvo oli 14,2 miljoonaa, ja 2-ryhmän kalastajien 1,2 miljoonaa euroa.
  • Kuha oli saaliin arvolla mitattuna merkittävin sisävesien saalislaji. Kuhasaaliin arvo nousi hieman ja oli 6,0 miljoonaa euroa. Muikkusaaliin arvo puolestaan laski hieman ja oli 4,8 miljoonaa euroa mäti mukaan lukien. Yhdessä nämä kaksi lajia muodostivat kolme neljännestä sisävesien kaupallisen kalastuksen kalansaaliin arvosta.
  • Täplärapu oli sisävesien kolmanneksi arvokkain saalislaji (0,95 miljoonaa euroa). Siikasaaliin arvo oli 0,88 miljoonaa euroa.
  • Hoitokalastuksen saaliista, 0,52 miljoonasta kilosta, oli särkeä hieman alle kolmasosa, muita lajeja neljäsosa, ja lahnaa viidesosa. Muut lajit sisältävät kiiskeä, sulkavaa, ja muun muassa pieniä määriä nieriää.
  • Suomen sisävesille oli vuoden 2020 lopussa rekisteröitynyt noin 1750 kaupallista kalastajaa. Heistä 1-ryhmän kalastajia oli noin 340.

Lähde: Luonnonvarakeskus 8.11.2022