Republikens president har 11.6.2020 beviljat Kari Ranta-aho titeln fiskeriråd.

Källa: Statsrådets kansli 11.6.2020