Maa- ja metsätalousministeriö on 30.6. asettanut kansallisen kalatalousverkoston ohjausryhmän. Ohjausryhmän toimikausi on 30.6.2020−31.12.2029.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelman strategian mukaan tavoitteena on kehittää paikallisen kehittämisen mallia, jotta alueellisesta näkemyksestä, osaamisesta ja verkostoista saataisiin aiempaa suurempi hyöty erityisesti kansallista ja alueellista yhteistyötä tehostamalla. Suomen EMKVR-ohjelman mukaisesti tähän tarkoitukseen perustetaan kansallinen verkosto, johon kalaleader-ryhmien aktivaattorit osallistuvat ja jota koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Ohjausryhmä käsittelee ja hyväksyy kansallisen kalatalousverkoston toimintasuunnitelman sekä tarkemmat vuosisuunnitelmat. Lisäksi ohjausryhmä ohjaa ja tukee verkoston toimintaa sekä edistää sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Ohjausryhmän jäseniksi on nimetty:

Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, elinkeinokalatalousyksikkö

(puheenjohtaja)

Saana Tarhanen, maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, elinkeinokalatalousyksikkö

(varapuheenjohtaja)

Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto

(varajäsen Jarno Aaltonen, Suomen Ammattikalastajaliitto)

Katriina Partanen, Pro Kala ry

(varajäsen Kari Ylihärsilä, Suomen Kalakauppiasliitto)

Mari Virtanen, Suomen kalankasvattajaliitto

(varajäsen Malin Lönnroth, Kalatalouden keskusliitto)

Juha Piilola, Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry

(varajäsen Juha Korhonen, Suomen sisävesiammattikalastajien liitto ry)

Tapio Keskinen, Luonnonvarakeskus

(varajäsen Pauliina Louhi, Luonnonvarakeskus)

Tuomas Metsäniemi, Ruokavirasto

(varajäsen Teemu Hauhia, Ruokavirasto)

Jorma Kirjavainen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

(varajäsen Tero Nieminen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Nina Helenius, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

(varajäsen Tuomas Oikari, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Lähde: MMM 30.6.2023