Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen kaupallisen kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen, kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Katsauksessa käytetyt tiedot ovat vuoden 2021 osalta ennakollisia. Vuotta 2021 aiemmat tiedot ovat lopullisia tietoja. Katsauksessa tarkastellaan yrityksiä, joiden päätoimiala on jokin kalatalouden toimialoista. Poikkeuksena kalastus, jossa ovat mukana kaikki saalista ilmoittaneet kaupalliset kalastajat.

Vuonna 2021 kalatalousalalla toimi 1 766 yritystä. Kalatalouden kokonaistuotot olivat 795 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 132 miljoonaa euroa ja työllistävyys 2 074 henkilötyövuotta. Yrityksistä noin 75 prosenttia harjoitti liiketoimintanaan kaupallista kalastusta. Tuottojen sekä jalostusarvon perusteella suurin toimiala oli kalanjalostus. Myös henkilöstöä oli eniten jalostusyritysten palveluksessa. Kalatalouden kokonaistuotot vähenivät seitsemän prosenttia edellisvuodesta. Tukku- ja vähittäiskaupan tuotot vähenivät merkittävästi, noin viidenneksen. Kaupallisen kalastuksen tuotot kasvoivat hieman vuoden takaisesta ollen noin 41 miljoonaa. Paras tulos kirjattiin merikalastuksessa, jossa nettotulos oli 6,4 miljoonaa euroa. Myös kalatukkukaupan tulos oli reilusti positiivinen, 5,3 miljoonaa euroa.


Vuonna 2021 isojen trooliyritysten tuotot olivat 18,4 miljoonaa euroa, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nettotulos heikkeni ja tappiota syntyi puoli miljoonaa. Pienten trooliyritysten tuotot tuplaantuivat ja nettotulos parani miljoonasta lähes neljään miljoonaan euroon. Rannikkokalastuksen nettotulos heikkeni, mutta oli silti 3 miljoonaa euroa. Myös sisävesikalastuksen tulos heikkeni ja oli noin 1,5 miljoonaa.

Suomeen tuotiin 90,5 miljoonaa kiloa kalaa ja kalatuotteita vuonna 2021. Edellisvuoteen verrattuna tuontimäärä pieneni 7 miljoonalla kilolla, mutta tuonnin arvo kasvoi 3,6 miljoonalla eurolla. Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 79 miljoonaa kiloa vuonna 2021. Viennin määrä pieneni 4,1 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 184 miljoonaa euroa, kasvoi 4,9 miljoonalla eurolla. Tästä arvosta Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan kasvoi 115 miljoonasta eurosta 130 miljoonaan euroon.

Julkaisu linkissä Kalatalouden toimialakatsaus 2022 (luke.fi)

Lähde: Luke 2023