Kuva 1. Kalatalouden tuotot 2022, miljoonaa euroa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikutti merkittävästi kalatalouteen vuonna 2022 etenkin energian hinnan nousun myötä. Kalatalouden toimialojen tuotot toipuivat hienoisesti vaikeiden koronavuosien jälkeen ollen kuitenkin edelleen alle vuoden 2019 tason.

  • Vuonna 2022 kalatalousalalla toimi 1 780 yritystä. Yrityksistä 77 prosenttia oli kalastusyrityksiä, joista suurin osa harjoittaa pienimuotoista kalastusta.
  • Kalatalousala työllisti 2 117 henkilötyövuotta. Kalanjalostuksen osuus oli suurin noin 42 prosenttia koko toimialasta. Kalan tukku- ja vähittäiskaupan osuus oli noin 30 prosenttia ja alkutuotannon noin 28 prosenttia. Työllisyys väheni vesiviljelyssä ja merialueen kaupallisessa kalastuksessa, mutta kasvoi muilla toimialoilla.
  • Vuonna 2022 kalatalousyritysten kokonaistuotot olivat 942 miljoonaa euroa. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus, noin 438 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurin ala oli kalan tukkukauppa 291 miljoonan euron tuotoilla. Kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan tuotot olivat lähes 61 miljoonaa, vesiviljelyn 101 miljoonaa ja kaupallisen kalastuksen 51 miljoonaa euroa.
  • Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli noin 142 miljoonaa euroa. Jalostusarvoltaan suurin toimiala oli kalanjalostus 45,5 miljoonalla eurolla. Tukkukauppa tuotti kalatalouden toiseksi suurimman jalostusarvon noin 38 miljoonaa euroa. Kaupallisen kalastuksen jalostusarvo merellä oli lähes 17 miljoonaa ja sisävesillä lähes 7 miljoonaa euroa.
  • Kaupallisen kalastuksen nettotulos oli merialueella 3,7 miljoonaa euroa ja sisävesillä 1,8 miljoonaa. Vesiviljely-yritykset tekivät tappiota 4,5 miljoonaa euroa.
  • Kalan tukkukaupan nettotulos parani edellisestä vuodesta ollen 14,4 miljoonaa euroa. Kalanjalostuksen tulos sen sijaan heikkeni ja jäi 10,7 miljoonaa euroa tappiolle.

Kuva 2. Kalastusyritysten tuottojen, jalostusarvon ja nettotuloksen kehitys (merialue)

Lähde: Luke 17.6.2024