Fiskare har betalat den lagstadgade fiskevårdsavgiften betydligt mer plikttroget än i fjol. I förhållande till befolkningen har flest fiskevårdsavgifter i år betalats av lapplänningarna, kajanaländarna och nordkarelerna. Nylänningarna har relativt sett betalat minst men kvantitativt sett flest fiskevårdsavgifter.

I år har 285 000 fiskevårdsavgifter lösts in för nästan tio miljoner euro. I fjol betalades 267 000 fiskevårdsavgifter.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk i åldern 18–64 år för alla fiskare som fiskar med annat än ett metspö, en pilk eller en strömmingshäckla. Avgiften är obligatorisk i alla vattenområden.

Var tionde finländare i åldern 18–64 år har i år betalat fiskevårdsavgiften.

Personer i åldern 18–64 år som betalat fiskevårdsavgiften landskapsvis (%): Kajanaland 15 %, Lappland 15 %, Norra Karelen 14 %, Södra Savolax 11 %, Norra Österbotten 11 %, Norra Savolax 11 %, Mellersta Finland 10 %, Södra Karelen 9 %, Päijänne-Tavastland 9 %, Egentliga Tavastland 8 %, Mellersta Österbotten 8 %, Kymmenedalen 8 %, Birkaland 8 %, Satakunta 8 %, Södra Österbotten 7 %, Egentliga Finland 7 %, Helsingfors-Nyland 6 %, Österbotten 6 % (källa: Forststyrelsen 2023).

Kvantitativt sett finns det flest personer i Nyland som betalar fiskevårdsavgiften. Procentuellt sett har Nyland och Österbotten dock minst betalare: sex procent av alla 18–64-åringar. Den låga betalningsivern förklaras inte av att det finns få vattenområden eftersom Nyland och Österbottens kust har mycket vattenareal i förhållande till de övriga landskapen (källa: Finlands miljöcentral, syke.fi).

Fiskevårdsavgiften kan betalas för hela kalenderåret, en vecka eller ett dygn. Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgiften och redovisar hela summan till jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet för sin del fördelar medlen till förmån för fiskevattnen och fisket i enlighet med lagen om fiske.

Källa: Forststyrelsen 27.10.2023