Forststyrelsen har börjat försäljningen av fiskevårdsavgifter för år 2020. Årligen säljer Forststyrelsen fiskevårdsavgifter för nästan 9 miljoner euro. De pengar som Forststyrelsen får in genom fiskevårdsavgifterna går dessutom till ett gott ändamål, nämligen till skötseln av fiskevattnen och fiskbestånden och till främjande av fiske bland unga.

Enligt lagen om fiske (79 §) ska alla som bedriver annat fiske än mete, pilkfiske eller fiske med strömmingshäckla och som är 18–64 år betala fiskevårdsavgiften. Om man vill fiska med flera spön eller exempelvis något fångstredskap behöver man dessutom tillstånd av vattenområdets ägare.

Fiskevårdsavgiften för hela kalenderåret är 45 euro, för sju dygn 15 euro och för ett dygn sex euro. Fiskevårdsavgiften för år 2020 kan köpas i Forststyrelsens webbutik Eräluvat.fi, på servicenumret 020 69 2424, i Forststyrelsens naturum och i R-kioskerna.

Källa: Forststyrelsen 9.12.2019