MMM on 19.5 päättänyt avata Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 määräaikaisen hakumenettelyn kalasatamatoimenpiteissä. Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 4,5 miljoonaa euroa.

Hakuaika päättyy 20.10.2017. ELY-keskukset tiedottavat tarkemmin hakumahdollisuudesta.

Lähde: MMM 29.5.2017