YK:n kestävän ruokakulttuurin teemapäivää vietetään 18.6. Ruokakulttuurin kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että ruoka tuotetaan ja jalostetaan niin, ettei luonnonvaroja riistetä. Jokainen voi kiinnittää huomiota siihen, että omat ruokavalinnat tukevat kestävää kehitystä ja ovat mukana varmistamassa, että luonnonvaroja riittää seuraavillekin sukupolville.

Maailmalla puhutaan paljon kalakantojen ylikalastamisesta, mutta Suomessa on onneksi helppo tehdä kestäviä valintoja. Kotimainen kalavalikoima on kestävästi tuotettua, koska kaikki kauppojen kalatiskeillä ja ravintoloissa tarjolla oleva kala on joko ammattikalastajien kalastamaa tai kalankasvattajien tuottamaa. Monien kauppojen kalatiskit ovat usein myös MSC- ja ASC-sertifioituja.

Luonnonvarakeskus on tutkinut suomalaisten kalatuotteiden hiilijalanjälkiä alkuvuodesta 2022 ja todennut, että kasvatettujen ja kalastettujen kalojen hiilijalanjäljet ovat esimerkiksi sian- ja naudanlihaa pienempiä.

Kalastusta säännellään monella eri tapaa. Joidenkin Itämerestä pyydettävien kalalajien kalastus on kiintiöityä, eli kalakantoja saa kalastaa vuodessa vain tietyn määrän ja joidenkin lajien osalta käytössä on kalastuksen aikarajoituksia. Kalastusta säädellään joillain lajeilla myös alamitoilla, eli vain tietyn koon ylittävää kalaa saa pyytää. Suomessa kalakantojen tilaa seuraa Luonnonvarakeskus. Kotimaisten kalojemme osalta tilanne on pääosin hyvä ja Luonnonvarakeskus on todennut, että kalakannat ovat kestävällä pohjalla ja kestävät nykyisen kaltaisen ja jopa suuremman kalastuksen.

Kalankasvatus on myös tiukasti säädeltyä, luvanvaraista toimintaa. Kalankasvattamoja koskevat monet eläinsuojelu- ja ympäristönsuojelumääräykset sekä asetus viljeltävien kalojen suojelusta.. Myös vesiensuojelu on oleellinen osa nykyaikaista kalanviljelyä ja toiminnan ympäristövaikutukset ovatkin nykyään erittäin pienet. Kalanviljelyn ympäristökuormitus on laskenut 1990-luvulta jopa 70 prosenttia, ja Itämeren kokonaisravinnekuormituksesta kalankasvatus aiheuttaa enää alle kaksi prosenttia.

Oman ruokavalion kestävyyteen voi vaikuttaa myös huolehtimalla siitä, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Tiesithän, että kalanperkeistä voi keittää herkullisen liemen?

Ruokakulttuurin kestävyydessä on myös sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuutensa. Kalastus ja kalanviljely ovat tärkeä osa rannikon ja sisävesialueiden kulttuuria ja identiteettiä. Ne tuovat työtä ja toimeentuloa alueille, missä uusien työpaikkojen syntyminen muille aloille voi olla vähäistä. Työllisyysvaikutukset ulottuvat kalanviljely- ja kalastusyritysten lisäksi mm. kalanjalostukseen, kuljetukseen, tukkuihin, kalarehuntuotantoon ja vähittäismyyntiin.

Lähde: Pro Kala tiedote 13.6.2022