I maj 2023 var värdet på den fisk och de fiskprodukter som importerades till Finland cirka 47,7 miljoner euro, dvs. cirka 6,6 miljoner kilo. Av importen var 2,6 miljoner kilo färsk hel lax, varav 70 procent gick vidare till Europa och cirka 0,8 miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades för 21,6 miljoner euro, vilket motsvarade 7,5 miljoner kilo. Färsk hel lax i transit stod för 1,8 miljoner kilo av exporten.

  • Värdet på importen minskade med 24%. Importvolymen minskade också med 30% jämfört med maj förra året. Av den importerade fisken var 93% matfisk.
  • Värdet på exporten minskade med 27% jämfört med maj föregående år. Exportvolymen minskade med 33%. Av den exporterade fisken var 81% matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 4.8.2023