• Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen toukokuussa 2021 noin 35 miljoonan euron arvosta; noin 6,6 miljoonaa kiloa. Tästä 0,3 miljoonaa kiloa oli tuoreen kokonaisen lohen kauttakulkutuontia, jossa lohta vietiin Suomen kautta muualle Eurooppaan. Suomeen tuodusta lohesta jäi toukokuussa maahan 2,4 miljoonaa kiloa.
  • Tuonnin arvo laski 5 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, tuonnin määrän laskiessa lähes neljänneksellä. Tärkeimmät tuontimaat tuonnin arvon mukaan olivat Norja, Ruotsi, Tanska ja Puola. Norjasta tuotiin pääasiassa lohta, kalajätettä ja katkaraputuotteita, Ruotsista silakkaa sekä kalavalmisteita ja säilykkeitä. Tanskasta tuotiin kirjolohta ja Puolasta erilaisia kalavalmisteita ja säilykkeitä sekä pakastettua seitiä. Norjan osuus tuonnista oli 62 prosenttia.
  • Toukokuussa tuodusta kalasta määrältään 91 prosenttia oli elintarvikekalaa. Noin 9 % oli eläinten ravinnoksi menevää rehukalaa (574 000 kg). Rehukalan määrä oli toukokuussa vain noin puolet siitä mitä edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tuotiin.
  • Tärkeimpiä tuontiartikkeleita olivat tuore kokonainen lohi (2,7 milj. kg) ja tonnikalasäilykkeet (0,8 milj. kg), sekä muut kalasäilykkeet (0,5 milj.kg).
  • Suomesta vietiin toukokuussa kalaa ja kalatuotteita noin 3,9 miljoonaa kiloa. Tuoreen kokonaisen lohen kauttakulkuvientiä oli tästä 7 prosenttia. Kaiken kaikkiaan viennin arvo oli toukokuussa noin 4,7 miljoonaa euroa.
  • Viedystä kalasta elintarvikekalaa oli toukokuussa 87 prosenttia. Rehuksi kalaa vietiin 518 000 kiloa, mikä oli noin puolet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdan rehukalan viennistä.
  • Eniten vietiin pakastettua kokonaista silakkaa (1,3 milj. kg), tuoretta kokonaista silakkaa (1,2 milj. kg) ja kalajätettä (0,4 milj.kg)
  • Viennin arvo laski toukokuussa lähes 70 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, viennin määrän laskiessa samaan aikaan noin 60 prosentilla. Tärkeimmät vientimaat viennin arvon mukaan olivat Viro, Valko-Venäjä, Ruotsi ja Venäjä. Viennin määrän mukaan tärkeimmät maat olivat Viro, Valko-Venäjä, Kroatia ja Ukraina.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://stat.luke.fi/kalan-ulkomaankauppa-toukokuu-2021_fi

Lähde: Luonnonvarakeskus 6.8.2021