Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen tammikuussa 2022 noin 35 miljoonan euron arvosta, määrältään 6 miljoonaa kiloa. Tästä tuoretta kokonaista lohta oli noin 3 miljoonaa kiloa, josta jäi Suomeen noin 1,1 miljoonaa kiloa ja 1,9 miljoonaa kiloa matkasi kauttakulkuvientinä edelleen Eurooppaan. Kalaa vietiin 17 miljoonalla eurolla; 7,3 miljoonaa kiloa.

  • Tuonnin arvo kasvoi 45 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, tuonnin määrän kasvaessa 13 prosentilla. Tuodusta kalasta noin 92 prosenttia oli elintarvikekalaa. Rehuksi kalaa tuotiin noin 488 000 kiloa.
  • Viennin arvo kasvoi edelliseen tammikuuhun nähden 47 prosenttia, viennin määrän laskiessa samaan aikaan 17 prosentilla. Viedystä kalasta noin 93 prosenttia oli elintarvikekalaa. Rehuksi kalaa vietiin 489 000 kiloa.

Lähde: Luke 7.4.2022