– Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita syyskuussa 2020 noin 4,6 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 12,9 miljoonaa euroa. Vietyjen kalakilojen määrä kasvoi edellisvuoden syyskuuhun verrattuna vajaalla 0,7 miljoonalla kilolla. Viennin arvo kasvoi 3,6 miljoonalla eurolla.

– Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 4,3 miljoonaa kiloa, arvoltaan 12,1 milj. euroa. Viennin määrä oli 0,4 miljoonaa kiloa suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, viennin arvon kasvaessa samaan aikaan kolmella miljoonalla eurolla. Muuksi kuin ihmisravinnoksi vietiin 0,3 miljoonaa kiloa.

– Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä kasvoi syyskuussa 0,4 miljoonalla kilolla edellisvuoden syyskuuhun verrattuna. Tuonnin arvo kasvoi miljoonalla eurolla. Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä oli 7,4 miljoonaa kiloa ja tuonnin arvo 32 miljoonaa euroa.

– Ihmisravinnoksi tuotujen tuotteiden määrä oli 7,7 miljoonaa kiloa ja arvo 34,9 miljoonaa euroa. Muuksi kuin ihmisravinnoksi tuotiin 0,4 miljoonaa kiloa.

– Norjasta tuotiin syyskuussa tuoretta kokonaista lohta noin neljä miljoonaa kiloa. Se oli hieman yli 0,9 miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Tuodusta lohesta vietiin sellaisenaan edelleen Eurooppaan lähes kaksi miljoonaa kiloa.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://stat.luke.fi/kalan-ulkomaankauppa-syyskuu-2020-ennakko_fi

Lähde: Luke 7.12.2020