• Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita lokakuussa 2020 noin 8,5 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 15,8 miljoonaa euroa. Vietyjen kalakilojen määrä kasvoi edellisvuoden lokakuuhun verrattuna noin 1,3 miljoonalla kilolla, viennin arvon kasvaessa vain 0,4 miljoonalla eurolla.
  • Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 8,2 miljoonaa kiloa, arvoltaan 15,3 milj. euroa. Viennin määrä oli 1,5 miljoonaa kiloa suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana, viennin arvon säilyessä samana. Muuksi kuin ihmisravinnoksi vietiin 0,3 miljoonaa kiloa.
  • Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä säilyi lähes muuttumattomana vuoden takaisesta, samalla kun tuonnin arvo laski 1,3 miljoonalla eurolla. Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä oli 9,8 miljoonaa kiloa ja tuonnin arvo 39 miljoonaa euroa.
  • Ihmisravinnoksi tuotujen tuotteiden määrä oli 9,1 miljoonaa kiloa ja arvo 38,2 miljoonaa euroa. Muuksi kuin ihmisravinnoksi tuotiin 0,7 miljoonaa kiloa.
  • Norjasta tuotiin lokakuussa tuoretta kokonaista lohta noin 5,2 miljoonaa kiloa. Se oli noin 1,2 miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisvuoden lokakuussa.

Tilastojulkistus on luettavissa kokonaisuudessaan verkko-osoitteessa http://stat.luke.fi/kalan-ulkomaankauppa-lokakuu-2020-ennakko_fi