Fisk och fiskprodukter importerades till Finland i februari 2023 till ett värde av cirka 37 miljoner euro, motsvarande cirka fem miljoner kilo. Det fanns 2,1 miljoner kilo importerad färsk hel lax, varav 70 procent gick vidare till Europa i transit, cirka 0,6 miljoner kilo blev kvar i landet.

Fisk och fiskprodukter exporterades till ett värde av 19,5 miljoner euro; uppgår till 7,1 miljoner kilo. Lax som passerade genom landet stod för 1,5 miljoner kilo export.

  • Värdet på importen minskade med 26 procent och mängden import minskade med 37 procent jämfört med februari föregående år. 99 procent av den importerade fisken var matfisk.
  • Exportvärdet minskade med 34 procent jämfört med föregående februari. Exportmängden minskade med 39 procent. 87 procent av den exporterade fisken var matfisk.

Källa: Naturresursinstitutet 5.5.2023