Pääkohdat

  • Elintarvikkeena käytetyn silakan tuottajahinta pysyi vuoden 2019 tapaan korkeana ja oli 0,32 euroa kilolta. Teollisuuden käyttöön menevän silakan hinta nousi 0,18 euroon kilolta.
  • Kuhan (5,93 euroa kilolta) ja hauen (2,05 euroa kilolta) tuottajahinnat laskivat hieman vuodesta 2019 ja näin päättivät pitkään jatkuneen hintojen nousun. Ahvenen hinta pysyi lähes samana kuin vuonna 2019, ja oli 2,36 euroa kilolta.
  • Lohen tuottajahinta (6,13 euroa kilolta), siian tuottajahinta (5,04 euroa kilolta) sekä taimenen tuottajahinta (6,62 euroa kilolta) nousivat verrattuna vuoteen 2019.
  • Kasvatetun kalan tuottajahinnat laskivat vuonna 2020. Kasvatetun kirjolohen tuottajahinta oli 4,35 euroa kilolta ja kasvatetun siian 10,32 euroa kilolta.
  • Kalan tuottajahintatiedot kerätään yrityksiltä, jotka ostavat kalaa kalastajilta. Tiedot kasvatetun kalan tuottajahinnoista ovat Suomen kalankasvattajaliiton toimittamia tietoja.

Klikkaa kuvat isommiksi:

Lähde: Luke 12.5.2021