Då man kommer till Löparöns strand i Sibbo märker man inte nödvändigtvis genast hurudan verksamhet där bedrivs. Viken som kantas av fina klippor utgör ramen för en grupp om tre hus, i vilka före detta stadsbor som tillägnar sitt liv åt havslandskap kunde bo. Delvis är det också så, men då man undersöker gårdsgruppen närmare, märker man två vita kylanläggningar i samband med ett av husen och en vit fiskebåt som är förtöjd vid en städig betongbrygga. Här fiskas det alltså och förädlas lokal fisk.

På gården luktar det rök och den kommer från en ugn som sköts av yrkesfiskare Tanja Åkerfelt. I ugnen röks det som bäst lax, vilket är vanligt mot slutet av veckan. Tanja följer noggrant med mängden ved i boet och håller koll på den rätta temperaturen i ugnen, så att slutresultatet ska vara så bra som möjligt. Kunderna har vant sig vid en specifik smak och struktur och det håller man fast vid.

Innan Tanja Åkerfelt började som fiskare och företagare 2007 var hon professionell kock och hon jobbade i såväl restauranger som i storkök. Hon vet vad kvaliteten på god mat betyder och vad som måste göras för den. Hon berättar att en jämn kvalitet är en viktig del av deras verksamhet inom företaget. Här frågas inte i någon större utsträckning om priset och då fiskprodukten är bra kommer kunderna alltid på nytt, påpekar Tanja. De har en omfattande mängd stamkunder som är en viktig tillgång vad gäller arbetsdimensioneringen.

Närheten till huvudstaden påverkar mängden köpare och säkert också viljan att få närproducerad fisk. Det skulle finnas större åtgång, men att öka det egna fisket gör henne betänksam. I de närliggande vattenområdena finns nu en PU-ryssja för fångst och en annan väntar på att den egentliga laxsäsongen ska börja. En tredje är också tillgänglig för användning om en lämplig fångstplats hittas. En märkbar ökning av fisket tar också tid i anspråk och de senaste årens klena fångster inspirerar inte till att utöka en osäker verksamhet. Det är bättre att fokusera på förädlingen, berättar Åkerfelt. 

Röken stiger från ugnen och fiskaren kikar emellanåt hur de fiskar som håller på att färdigställas ser ut. På fredagar har de regelbundet en försäljningsvagn i Söderkulla och ibland säljs också produkterna i en Reko-ring. Ett nytt koncept är ett samarbete med systern inom restaurangbranschen, där fiskprodukterna tillverkas i egen regi. Den egna fångsten motsvarar inte alltid efterfrågan och Tanja skaffar också fisk från andra fiskare t.o.m. ända från Raumo.

Stabil kundkrets, bra kvalitet och regelbunden direktförsäljning är grunden för en lönsam verksamhet, men utan engagemang kan det inte bli någon kontinuitet. Ingenting är automatiskt, påpekar företagaren. Man måste hela tiden fundera och utveckla den egna verksamheten och försöka anpassa sig till samhällsförändringar. Fångstrapporterna måste göras. Det hjälps inte fastän det inte skulle intressera. Det är oundvikligt och går på rutin, då man till det här och all annan byråkrati förhåller sig som att det är en del av arbetet. Världen förändras och företagaren måste hänga med, summerar Åkerfelt. 

Här förhåller man sig ändå inte heller positivt till alla förändringar. Då Tanjas pappa fiskade på samma områden fanns det ingen som helst vetskap om sälar och skarvar. Nu då man från bryggan tittar ut över havet syns en ö som har förvandlats till ett vitt område dit skarvarna har återvänt. Det här och sälarnas ständiga ökning har enligt fiskaren märkbart påverkat fångsterna.

Då Åkerfelt tillfrågas om hennes åsikt vad man borde göra åt saken, svarar hon: Hur ska man nu snällt säga det där? Hon fortsätter ändå: Man lär sig agera med naturkrafterna, liksom med byråkratin, men åt saker som man kunde göra något åt, görs ingenting. Lyckligtvis har det åtminstone uppstått en diskussion.

Det blåser så hårt att det inte lönar sig att åka ut till ryssjan. I bakgrunden syns den närmsta ön med skarvar.

I Åkerfelts familj fördelas arbetet så att Tanja har fiskförädlingen och försäljningen på sitt ansvar. Hennes man hjälper med fisket och i lugna perioder är han på jobb inom byggnadsbranschen. En dylik arbetsfördelning är ovanligare vid vår kust och Tanja är den enda kvinnliga yrkesfiskaren i denna region.

Det är ett mångsidigt företagande att vara fiskare på heltid. Det märks också bra här vid Finska vikens kust. Ingenting är självklart, men ett positivt förhållningssätt till det egna arbetets möjligheter bär långt. Fastän Tanja Åkerfelt har en nedärvd fiske- och företagarbakgrund från sina släktingar, så är världen annorlunda nu än under föregående generation och en framgångsrik verksamhetsmodell måste man bygga själv.

Här ser man framåt. Fiskesäsongen står i beråd att börja, snart öppnar restaurangen dit man väntar såväl båtresenärer som områdets sommarinvånare på mat. I rökugnen färdigställs många plåtar med fisk som snart når nöjda kunder och redan planeras följande vecka. Mot sommaren alltså!

Den blåa restaurangen vid det blåa havet. SSS Paviljongens restaurang (https://ssspaviljong.fi/) bjuder på lokal fisk.