Kalalla on tärkeä asema suomalaisten ruokapöydässä. Kala on terveellistä ja ympäristöystävällistä ruokaa. Lukuisille suomalaisille kalastus on myös rakas harrastus ja hyvinvoinnin ylläpitäjä. Kala-alalla eletään luonnon ehdoilla, luontoa kunnioittaen.

Suurin osa uudesta tutkimustiedosta osoittaa, että kalat tuntevat kipua. Kivunaistimuksen tai -kokemuksen laatua ei kuitenkaan tunneta täysin. Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kipua tai kärsimystä. Tämä koskee myös kaloja.

Ammattikalastaja tai kalankasvattaja lopettaa kalansa nopeasti paikan päällä. Myös kalastusta harrastava vapaa-ajankalastaja osaa saaliin käsittelyn perusteisiin kuuluvan saaliskalan nopean tainnutuksen ja verestyksen.

Kala-ala haluaa yhdessä tuoda esille, että on sekä kalastajan että kalankasvattajan etujen mukaista kohdella kalaa hyvin. Hyvinvoivasta, asianmukaisella tavalla lopetetusta kalasta saadaan paras lopputulos myös elintarvikkeen laadun näkökulmasta. 

Lisätietoja

Kalatalouden Keskusliitto, Vesa Karttunen p. 050 3850 875

Suomen Ammattikalastajaliitto, Kim Jordas p. 040 0720 690

Suomen Kalakauppiasliitto, Calle Spring, p. 040 7293 536

Suomen Kalankasvattajaliitto, Irja Skytén-Suominen, p. 050 3727 652

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Markku Marttinen, p. 044 7599 717