Som offentlig delgivning meddelas att jord- och skogsbruksministeriet har fattat följande beslut om att öppna en tidsbegränsad ansökan för fördelning av den överlåtbara nyttjanderätt till Finlands fiskekvoter som staten innehar.

Beslut om att öppna en tidsbegränsad ansökan för fördelning av den överlåtbara nyttjanderätt som staten innehar PDF 120kB  PDF 120kB , 1.4.2021.

Denna offentliga delgivning har publicerats 1.4.2021 på jord- och skogsbruksministeriets webbsida och hålls för påseende 1.4.-6.5.2021.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publicerandet av denna offentliga delgivning.

Ansökningsformulär och -anvisning. PDF 143kB PDF 143kB

Besvärsanvisning PDF 111kB PDF 111kB

Källa: JSM 1.4.2021