Liitteenä päätös kilohailisaaliita koskevan joustomekanismin soveltamisesta vuonna 2020.

PDF

Lähde: MMM 27.12.2019