Liitto toteutti kesällä perinteisen jäsenkyselyn. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan kalatalouden toimijoiden ja erityisesti liiton toimintaa. Arviointi tapahtui kouluarvosanoilla 6 – 10 ja myös sanallisia kommentteja sai jättää.

SAKL:lle annetut arvosanat ovat sekä laskeneet että nousseet vuoteen 2011 verrattuna: edunvalvonta noussut 7,7 (7,6 vuonna 2011) ja tiedotus laskenut 8,2 (8,3).

Muista toimijoista tyytyväisyys MMM:n poliittiseen johtoon on noussut 5,9 (5,6) ja liittynee ministerivaihdokseen. MMM:n virkamiehet saavat arvosanan 6,0 (5,8) ja ELY-keskukset 6,7 (6,8). Varsinais-Suomen ELY-keskus sai ELY-keskuksista parhaimman arvosanan 7,0. Tyytyväisyys RKTL:n toimintaan on yhä alhaisella tasolla, eli 5,7.

Liitto on vuoden aikana siirtynyt yksinomaan sähköiseen tiedotukseen ja tämän näkyi jäsenkyselyn sanallisessa osiossa, jossa toivottiin myös perinteistä printtitiedotusta. Ruotsinkielistä aineistoa toivottiin myös enemmän. Samalla kuitenkin liiton sähköistä tiedotusta kiitellään. Nämä kommentit pyritään ottamaan huomioon jatkossa.

Muissa kommenteissa näkyi elinkeinoa jo pitkään vaivanneet ongelmat, hylje ja merimetso, ja esimerkiksi kalastuslain uudistaminen.” Liitto voisi ottaa kovemman kannan julkisesti merimetso ja hylje kantojen säätelyyn” ja ”Tuntuu että ammattikalastajat jyrätään uudessa kalastuslaissa. Toivottavasti olen väärässä” ovat esimerkkejä tästä. WWF:n käynnistämä pyydetyn kalan osittainen ostoboikotti näkyy myös: ”WWF:n toimintaan täytyy puuttua jämäkästi”. Liiton resurssipula ja elinkeinon yleinen tila tuodaan myös esille: ”Jotenkin pitäisi saada liiton kassaan lisää paukkuja. Rannikkokalastajan osa alkaa olla helvetillinen, kun ympärillä ei ole muuta kun selkään puukottajia” ja ”Pieni liitto jää jalkoihin. Verkkomerkintöjen uusimmat etc. Sanellaan jostain vaan”. Myös viranomaisten tietämättömyys todellisuudesta tuodaan esille.

Lähde: SAKL, jäsenkysely kesä 2012