Pekka Salmi (vasemmalla) ja Jari Setälä. Kuva: Kim Jordas.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkijat Jari Setälä ja Pekka Salmi jäävät eläkkeelle kesäkuussa ja pitivät ”eläkeläiskaffeet” 13.6. Luken toimistossa Turussa.

Jari ja Pekka ovat molemmat työskennelleet yli 40 vuotta kalatalouden parissa. Pekka on tehnyt kala-alan kannalta tärkeää ja keskeistä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskien ammattikalastusta, vapaa-ajankalastusta ja kalankasvatusta sekä luonnonvarojen käyttöä ja suojelua. Kesällä 1989 RKTL:stä tarjottiin Jarille taloudellisen asiantuntijan paikkaa silloisiin hintatukineuvotteluihin. Siitä lähtien Jari on ollut monessa selvityksessä ja hankkeessa mukana ja koko ala tuntee Jarin. Alan taloustutkimus on ollut Jarin työkenttänä.

Molemmat ovat tuottaneet arvokasta ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. Jarille ja Pekalle eivät ole riittäneet tilastot ja numerot. He ovat halunneet tietää, mitä on numeroiden takana sekä syy-seuraussuhteet. He ovat halunneet kuunnella yrittäjien näkökulmaa ja arvostaneet hiljaisen tiedon. Kalatalouden yrittäjät arvostavat heitä korkealle. Elinkeinokalatalouden toimijat toivottavat Jarille ja Pekalle hyviä eläkepäivä ja kiittävät heitä hyvin arvokkaasta työstä alan eteen.