Jord- och skogsbruksministeriet har 1.8.2014 gett förordningar om jakt på gråsäl och östersjövikare under jaktåret 2014-2015.

För jakt på gråsäl enligt regionala kvoter som följer:

förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken sammanlagt högst 683 gråsälar,

förvaltningsområdet Sydvästra Finland sammanlagt högst 273 gråsälar, och

förvaltningsområdet Finska viken sammanlagt högst 94 gråsälar.

För jakt på östersjövikare med stöd av dispens (jaktlagen 41 §) som följer:

I förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken sammanlagt högst 30 individer.

Källa: JSM 1.8.2014, publicerat 4.8.2014