Liitto toteutti kesällä perinteisen jäsenkyselyn. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan kalatalouden toimijoiden ja erityisesti liiton toimintaa. Arviointi tapahtui kouluarvosanoilla 4 – 10 ja myös sanallisia kommentteja sai lähettää.

SAKL:lle annetut arvosanat pysyivät melkein samoina kuin vuonna 2013, edunvalvonnan keski-arvo koko maassa 7,7 (viime vuonna 7,6) ja tiedotuksen keskiarvo 8,1 (8,1). Ruotsinkieliseen tiedotukseen toivottiin parannuksia.

Muista toimijoista tyytyväisyys MMM:n poliittiseen johtoon on laskenut ja on 6,1 (6,5). Luultavasti ministerivaihdos ja odotukset uuden ministerin toimiin näkyvät laskussa. MMM:n virkamiehet saivat arvosanan 6,3 (6,4) ja ELY-keskukset 6,6 (6,6). Varsinais-Suomen ELY-keskus sai ELY-keskuksista parhaimman arvosanan 7,3 (6,9) ja Uusimaa heikoimman 5,7 (6,2). Tyytyväisyys RKTL:n toimintaan on jonkin verran noussut ja on 6,1 (5,9).

Sanallisissa kommenteissa näkyvät tutut asiat kuten hylje, merimetso ja aluskohtaiset kiintiöt. Tällä kertaa erityisesti ammattikalastuksen kimppuun käyneiden järjestöjen ja henkilöiden toiminta sai kalastajilta suoria kommentteja osakseen.

Lähde: Jäsenkysely kesä 2014