Komissio on antanut uuden delegoidun asetuksen poikkeuksesta sellaisten lohien purkamisvelvoitteesta, joilla on korkea eloonjäämisaste. Asetuksen voimaantulo 8.5.2024.

Poikkeuksen piirissä on nyt myös ponttonirysät, jos

  • niitä käytetään yhdessä kalastusaluksella olevan vesisäiliön kanssa, johon lohet suoraan siirretään; vesisäiliö on täytettävä vedellä ja sen on oltava niin suuri, että siihen mahtuvat kaikki rysän lohet niin, että ne peittyvät vedellä.

Suomeksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401296&qid=1715061541179

På svenska https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401296&qid=1715061541179

Lähde: EU:n virallinen lehti