I en åländsk fiskodlingsanläggning har påträffats IHN-virus hos regnbågsforell, ett virus som orsakar infektiös hematopoietisk nekros (infectious haematopoietic necrosis). Smittan härstammar från två danska fiskodlingsanläggningar, från vilka fiskar under våren levererats för odling till två djurhållningsplatser på Åland. IHN-smittan bekräftades i prov som levererats till Livsmedelsverket från den ena djurhållningsplatsen. Den andra platsen är provtagen och under analys. Livsmedelsverket ska inrätta en restriktionszon kring fyndplatsen. Fiskförflyttningar begränsas inom zonen. IHN smittar inte till människa.

I den danska anläggningen som startade smittkedjan påträffades förra veckan IHN. Hittills har smittan hittats på två danska anläggningar. Från dessa anläggningar har veterligen inte levererats fiskar till det finländska fastlandet. Smittans utbredning i Danmark utreds fortfarande. På grund av uppföljningsprogrammet som gäller en annan fisksjukdom, VHS, är det fortsatt förbjudet att förflytta levande eller orensad fisk från Åland till annan ort i Finland.

Livsmedelsverket uppmanar aktörer att än så länge undvika införsel av levande fiskodlingsfiskar från Danmark för att förhindra att IHN sprider sig.

IHN är en allvarlig sjukdom hos fiskar som enligt lag ska bekämpas. Utöver regnbågsforell kan sjukdomen också smitta andra fiskarter, såsom lax och gädda. Den sprider sig via sjuka fiskar, symptomfria bärare och miljön. Man kan fiska normalt inom restriktionszonen. Fiskeredskap och utrustning ska ändå desinficeras. Mot sjukdomen finns inga läkemedel och vaccin mot sjukdomen används inte i Europa. IHN smittar inte till människa eller sällskapsdjur. Fisk kan ätas på normalt vis.

I Finland påträffades sjukdomen första gången vintern 2017 – 2018 och fyndet ledde till omfattande, dyra och långvariga myndighetsåtgärder, i vilka en stor mängd fiskar avlivades och djurhållningsplatser sanerades. Inom fyra zoner kring de smittade platserna iakttas ett uppföljningsprogram, med vilket man säkerställer att virus inte längre förekommer i dessa områden. Resten av Finland har återfått sin officiella IHN-fria status. IHN förekommer i Nord- och Mellanamerika, i Asien, i flera europeiska länder och i Ryssland.

Mer information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436 (tillsyn över djursjukdomar)
Sektionschef Tiina Nokireki, tfn 029 520 4767 (virussjukdomar hos fiskar)

Ålands landskapsregering: avdelningschef Bengt Michelsson, tfn +358-18-25 000 (regionala åtgärder)

E-postadresser: förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi, Åland: förnamn.efternamn@regeringen.ax

Läs mer:

IHN hos laxfiskar 
Anvisning för fritidsfiskare

Källa: Livsmedelsverket pressmeddelande 27.5.2021