Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2016 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2017. Suluissa vuoden 2016 vastaavat tiedot.

 

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): enintään 917 tonnia (7 797) 

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): enintään 26 994 tonnia (29 220)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): enintään 216 000 tonnia (201 000), sisältää myös alueella 28.1 kannasta kalastetun osan

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): Selkämeri (30) enintään 134 556 tonnia (96 613) ja Perämeri (31) enintään 6 442 tonnia (6 641)

Kilohaili: enintään 314 000 tonnia (205 000)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 116 000 lohta (116 000 lohta), ei toivottu 10 %, toivottu 90 % (raportoitu 77 %, ei-raportoitu 7 % ja väärin ilmoitettu 6 %)

Lohi Suomenlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 11 800 lohta (11 800 lohta), ei toivottu 16 %, toivottu 84 % (raportoitu 81 % ja ei-raportoitu 3 %)

 

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission esityksellä. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2015. (katso tarkemmin alla)

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk 

Lähde: ICES ja SAKL 31.5.2016

 

Kiintiöprosessi Itämeren osalta lyhyesti:

 

1. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES kerää datan kansallisilta kalantutkimuslaitoksilta (Suomessa Luke), tekee kalakanta-arvion ja antaa kiintiösuosituksen asiakkaan, eli tässä tapauksessa Euroopan komission pyynnöstä. ICES voi kiintiösuosituksen lisäksi myös antaa arvionsa esim. teknisistä säädöksistä.          

Sisäinen työ:

Asiantuntijaryhmä, erillinen Itämerelle (Expert Group)

Tarkasteluryhmä (Review Group)

Suositusta valmisteleva ryhmä (Advice Drafting Group)  

Suosituksen hyväksyvä komitea (Advisory Committee (ACOM)

Suositus valmistuu yleensä toukokuussa (tänä vuonna 31.5)

(kansallisesti EU-17 sekä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta käsittelevät ICES:n arviot ja suositukset alkukesän aikana.)

 

2. Komission tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea STECF antaa oman neuvonsa kesäkuussa.

3. Komissio kuulee Itämeren neuvoa-antavaa toimikuntaa (BSAC). Se antaa oman suosituksensa heinäkuussa. SAKL on BSAC:n jäsen.

4. Komissio antaa ehdotuksensa, yleensä elokuussa (EU:ssa myös EU:n parlamentti antaa lausuntonsa ehdotuksesta).

5. Käsittely jäsenmaissa alkaa. Suomessa asia etenee seuraavasti:

  • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) lähettää lausuntopyynnön seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksista (kiintiöt) sidosryhmille. Sidosryhmät antavat lausuntonsa. Kalastuselinkeino (SAKL) antaa oman lausuntonsa ja näkemyksensä. 
  • Tieteellisen neuvon, saatujen lausuntojen sekä mahdollisen muun tiedon perusteella MMM antaa oman ehdotuksensa. 
  • MMM:n ehdotus käsitellään viranomaisista ja sidosryhmistä koostuvassa ja valtioneuvoston alaisessa EU-17 jaostossa (kalastus), joka valmistelee ehdotuksen Suomen kannaksi. SAKL on myös edustettuna EU-17 jaostossa.
  • Ehdotus Suomen kannaksi menee valtioneuvoston E-kirjeenä eduskunnalle.  
  • Eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta antavat lausuntonsa asiasta suurelle valiokunnalle. Valiokunnat kuulevat elinkeinoa (SAKL) ja eräitä muita sidosryhmiä. 
  • Eduskunnan suuri valiokunta määrittelee Suomen kannan ja antaa neuvotteluvaltuudet maa- ja metsätalousministerille.

Nämä vaiheet tapahtuvat syys-lokakuussa 

 

6. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto (jäsenmaiden kalastuksesta vastaavat ministerit) pyrkii saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksista (ja mahdollisista teknistä säädöksistä) lokakuussa Itämeren osalta. Sitä edeltävät Itämeren jäsenmaiden kalastusviranomaisten keskustelut BALTFISH:ssa yhteisen näkemyksen löytämiseksi.

7. Lopullinen hyväksyntä tapahtuu loppuvuoden aikana jossain neuvoston kokouksessa ja julkaistaan Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, jotta säädös voi astua voimaan seuraavan vuoden alusta.

 

ICES – osa-alueet:

ices