Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2023 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2024 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2024. Suluissa vertailu vuoden 2023 neuvonantoon sekä EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2023.

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30–31): enintään 48 824–63 049 tonnia, pistearvo 63 049 tonnia (-39 %) (80 074 tonnia)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 41 706–52 549 tonnia, pistearvo 52 549 tonnia (-41 %) (70 822 tonnia)

Kilohaili: vaihteluväli 191 075–247 704 tonnia, pistearvo 241 604 tonnia (-3,1 %) (224 114 tonnia)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: ICES neuvon mukaan saalis tulisi olla nolla (0) merikalastuksessa (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus). ICES neuvona on kuitenkin, että saalis (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus) Perämerellä voisi olla enintään 60 000 lohta. (63 811 kpl)

Lohi Suomenlahti: 10 100 kpl ml. Venäjän osuus (9 455 kpl)

Turska itäinen (osa-alueet 25–32): 0 tonnia (595 tonnia)

Turska läntinen (osa-alueet 22–24): 24 tonnia, sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus yhteensä (489 tonnia)

Pohjanlahden silakkakiintiön voimakas pienentäminen on kova isku elinkeinolle, Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas toteaa. Silakan kunnon heikentyminen vuosipari sitten näkyy nyt neuvonannossa. Tänä vuonna silakan kunto on huomattavasti parantunut ja silakat ovat jälleen lihavia. Tiede ja todellinen tilanne merellä ovat epätahdissa.  

Keskisen kiintiöalueen silakkakiintiön suurennettiin tälle vuodelle ja nyt taas mennään voimakkaasti alaspäin.  Kyseisen alueen silakan ja kilohailin kalastusta harjoittaville yrityksille tämä merkitsee suuria vaikeuksia.

Elinkeinon toiveena on pitkään ollut tasaisempi kiintiö- ja saalistaso, nyt vuosittaiset vaihtelut ovat kovin suuria, varsinaista vuoristorataa. Yritystoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen on melkein mahdotonta ja rajut kiintiövaihtelut vaikuttavat tuotantoketjuun myös maalla.

ICES:n neuvo tarkoittaisi, että lohen kalastus päättyisi Ahvenanmaalla, Saaristomerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa. ICES:n neuvolla olisi katastrofaalinen seuraus näiden alueiden rannikkokalastajille. Lohi on Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikkokalastuksen keskeinen laji, monilajikalastuksen perusta, ja siksi ammattikalastuksen oikeus lohenkalastukseen on turvattava kaikilla Suomen merialueilla. Lohen kalastuksen loppuminen ICES osa-alueilla 29N ja 30 ei ole elinkeinon taholta mitenkään hyväksyttävissä, Jordas toteaa.

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission annettua ehdotuksensa elo-syyskuun vaihteessa. Tämän jälkeen Itämeren kalastusfoorumi BALTFISH käsittelee komission ehdotusta. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2023. ICES:n suosituksessa huomioidaan myös Venäjälle menevä osuus.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: SAKL perustuen ICES:n julkaisemiin tietoihin 31.5.2023