Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2020 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2020. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2019.

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (88 703)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 130 546 – 214 553 tonnia, josta noin 4 000 tonnia kuuluu Riianlahden kantaan, hoitosuunnitelman mukainen pistearvo enintään 173 975 tonnia (170 360)

Kilohaili: vaihteluväli 169 965 – 233 704 tonnia, hoitosuunnitelman mukainen pistearvo enintään 225 786 tonnia (270 772)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: enintään 116 000 kpl, kaupallinen saalis (raportoitu saalis) 59 800 kpl (91 132)

Lohi Suomenlahti: saaliit enintään 11 800 kpl, kaupallinen saalis 9 700 kpl (9 703)

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): ei kohdennettua turskankalastusta, 0 tonnia (24 112)

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): vaihteluväli 5 205 – 7 245 tonnia, kaupallisen kalastuksen saaliit 3 065 – 5 105 tonnia, jos vapaa-ajankalastuksen saalit viimeaikaisella tasolla (9 515)

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission annettua ehdotuksensa elo-syyskuun vaihteessa. Tämän jälkeen Itämeren kalastusfoorumi BALTFISH käsittelee komission ehdotusta. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2019. Suomi toimii heinäkuun alusta sekä BALTFISH:n että EU:n neuvoston puheenjohtajana.  ICES:n suosituksessa huomioidaan myös Venäjälle menevä osuus.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: ICES ja SAKL 29.5.2019