Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2019 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2019. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2018.

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 88 703 tonnia (84 599, kesällä 2018 tuleva korotus 95 566)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 115 591 – 192 787 tonnia, hoitosuunnitelman mukainen pistearvo enintään 155 333 tonnia (229 355)

Kilohaili: vaihteluväli 225 752 – 311 523 tonnia, hoitosuunnitelman mukainen pistearvo enintään 301 125 tonnia (262 310)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: enintään 116 000 kpl, kaupallinen saalis 63 300 kpl (91 132)

Lohi Suomenlahti: saaliit enintään 11 800 kpl, kaupallinen saalis 9 676 kpl (10 003)

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): enintään 16 685 tonnia (28 388)

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): vaihteluväli 9 094 – 23 992 tonnia, kaupallisen kalastuksen saaliit 5 867 – 22 238 tonnia riippuen vapaa-ajankalastuksen säätelytoimista (5 597)

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission esityksellä. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2018. ICES:n suosituksessa huomioidaan myös Venäjälle menevä osuus.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: ICES ja SAKL 31.5.2018