I slutet av juni var antalet lekvandrande lax i Torne älv och Simo älv större än under de två föregående åren. Det verkar som om det blir ett gott laxår i Simo älv, och läget i Torne älv klarnar inom kort.

Efter tidig vårankomst uppdagades de första laxarna tidigt

Det finns årligen stora variationer i vilken takt laxen vandrar i älvarna. I år var början av lekvandringen i Torne älv och Simo älv lovande och de första laxarna uppdagades genom ekolodsuppföljning så tidigt som i mitten av maj.

Efter den tidiga början har antalet laxar i Torne älv inte ökat lika fort som under de bästa åren. Laxvandringen i Simo älv verkar bli näst bäst någonsin under uppföljningshistorian. Per den 3. juli var antalet observerad uppvandrad lax 31 821  i Torne älv och 2 386 i Simo älv. Laxens lekvandring i älvar som mynnar till Bottniska viken fortsätter åtminstone till augusti. Därför blir det slutliga antalet laxar inte klart förrän efter sommaren.

– Om laxvandringen fortsätter i normal takt i slutet av sommaren, räcker antalet leklaxar troligen till för att säkerställa yngelproduktionen, säger specialforskare Atso Romakkaniemi på Naturresursinstitutet.

– I år förväntas den lekvandrande laxen bestå av ett relativt stort antal medelstora laxar, som har vuxit två år i havet. Den huvudsakliga vandringen sker under veckorna kring månadsskiftet juni–juli. Under första hälften av juli ser vi hur många sådana laxar som har hittats med lod, säger Romakkaniemi.

I havsfisket utanför Torneälv och i älven har fiskare hittat döda laxar och laxar som varit i dålig kondition. För uppföljningen och undersökningen av fisksjukdomar ansvarar veterinärmyndigheterna: Livsmedelsverket i Finland och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige. Fiskarna ombes rapportera sina observationer på SVA:s webbplats på https://rapporterafisk.sva.se/.

Största delen av laxkvoten i havsområdena har fiskats

Under början av sommaren har yrkesfiskarna i Finland fått relativt stora laxfångster i Bottniska viken. Med undantag av terminalfiskeområdena har Sverige stängt laxfisket i Bottenviken från och med den 27 juni.

– I Finland är laxkvoten fördelad efter fiskare. – Yrkesfiskare kan inom ramen för tidsbegränsningarna och begränsningarna för antalet fångstredskap besluta själva när de ska fiska. Utifrån uppföljningen hade cirka 60 procent (15 600 laxar) av kvoten i Bottniska viken fiskats fram till slutet av juni, säger forskare Tapani Pakarinen på Naturresursinstitutet.

Rikligt med vandrande laxyngel i Torne älv

I våras kunde provfisket av vandrande lax- och öringsyngel i Torne älv inledas i god tid och det avbröts inte till följd av översvämningar. Enligt en preliminär uppskattning vandrade över 1,5 miljoner laxyngel från Torne älv ut i havet. Antalet öringsyngel var också glädjande stort. Antalen preciseras i beräkningar som görs senare.

I Simo älv blev antalet vandrande laxyngel betydligt mindre än väntat. Orsaker till det dåliga resultatet utreds under innevarande år.

Följ laxvandringen via webben 24/7

Nu kan du följa hur antalet uppvandrad lax utvecklas via webben (www.luke.fi/nousulohet) fram till slutet av augusti, då uppföljningen upphör. Naturresursinstitutet ger nästan dagligen ny information om hur antalet lax har utvecklats.

Källa: Naturresursinstitutet 5.7.2019