Naturresursinstitutets forskningsgrupp utredde strömmings- och vassbuksbeståndens status under sin årliga forskningsresa på Östersjön i månadsskiftet september–oktober. En god nyhet från resan är observationen om att strömmingarnas svaga tillstånd i Bottenhavet har förbättrats, även om tillståndet för strömming i fångststorlek fortfarande inte har återhämtat sig till den genomsnittliga nivån.

Forskningsresan gick till Finlands ekonomiska zon i Finska viken och norra delen av Egentliga Östersjön samt till hela Bottenhavet inklusive Sveriges ekonomiska zon. Under resan ekolodade man en sträcka på cirka 1400 sjömil och gjorde 44 provtrålningar, varav nio i de norra delarna av Egentliga Östersjön, 29 i Bottenhavet och sex i Finska viken. Totalt var fångsten cirka 9 000 kilo, varav 2 500 kilo fångades i den norra delen av Egentliga Östersjön, 4 500 kilo i Bottenhavet och 2 000 kilo i Finska viken. Resan gjordes med Finlands miljöcentrals forskningsfartyg Aranda.

Artikeln i sin helhet, länken https://www.luke.fi/sv/uppf%C3%B6ljningar/fiskenaringens-datainsamling/i-bottenhavet-har-strommingarnas-tillstand-forbattrats-nagot-fran-det-svaga-fjolaret-mangden-stor-stromming-fortfarande-lag

Källa: Naturresursinstitutet 8.12.2022