Skatteförvaltningens Katso-auktorisering tas ur bruk 31.12.2020. Katso-auktoriseringen har använts i Hyrrä för ett en person ska kunna uträtta ärenden elektroniskt för ett företags, en förenings eller någon annan organisations räkning.

Anvisningar för e-tjänsterna:

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd om uppgörandet av Suomi.fi-fullmakt, tfn 0295 020 500.