Suomen kaupallisen kalastuksen saalis mereltä oli 87 miljoonaa kiloa kalaa vuonna 2022. Saaliin tuottaja-arvo oli 28 miljoonaa euroa. Merialueella kaupallisesti kalastaneista tuhannesta toimijasta 225 ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä. Ilmoitetut hylkeiden aiheuttamat vahingot olivat 118 tonnia vuonna 2022. Siitä oli silakkaa 62 tonnia, siikaa 21 tonnia, lohta 10 tonnia, ahventa 9 tonnia, kuhaa 7 tonnia ja muita lajeja 9 tonnia. Kalastajien ilmoittama hylkeiden vahingoittama kalan määrä oli 17 tonnia suurempi kuin edellisenä vuonna. Vahinkoja raportoitiin eniten Selkämeren-Merenkurkun alueella.

Merimetsojen aiheuttamista saalisvahingoista ilmoitti 65 kalastajaa. Vaurioitunut kalamäärä oli ilmoitusten mukaan 18 tonnia, neljätoista tonnia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Merimetsojen ilmoitettiin vahingoittaneen ahventa 8 tonnia, silakkaa 7 tonnia, kuhaa 1050 kiloa ja siikaa 570 kiloa sekä muita lajeja yhteensä 1060 kiloa.

Kalastajien ilmoittamien saalisvahinkojen määrä on vähentynyt 10 vuodessa, mutta myös kalastuksen määrä on vähentynyt.

Läheskään kaikki kalastajat eivät pystyneet arvioimaan saalisvahinkojen määrää. Sanallisesti kuvailtujen saalisvahinkojen määrä arvioitiin olettaen, että ne olivat samansuuruiset kuin samassa pyyntiruudussa ja samalla pyyntimuodolla kalastaneilla vahinkomäärän ilmoittaneilla kalastajilla keskimäärin.

Saalisvahinkojen todellista määrää on kalastajien ilmoitusten perusteella vaikea arvioida. Saaliille aiheutuneiden vahinkojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, ja on mahdollista, että kalastajien ilmoitusaktiivisuus on muuttunut, tai siinä on ajallista ja alueellista vaihtelua. Vahingoitetusta kalasta ei aina jää pyydykseen selvästi havaittavia jäännöksiä.

Sen lisäksi, että hylkeet vaurioittavat saalista, ne myös aiheuttavat pyydysvahinkoja ja saattavat aiheuttaa muutakin haittaa kalastukselle, kuten läsnäolollaan karkottaa kaloja. Hylkeet voivat pakottaa kalastajan keskeyttämään tai lopettamaan kalastuksen, jolloin saalisvahinkoja ei aiheudu, vaikka kalastukselle aiheutunut haitta on suuri.

Tietopohjan kattavuuteen liittyvien ongelmien ja saalisvahinkojen arvioinnin vaikeuden vuoksi tuloksiin liittyy epävarmuuksia, jotka on syytä huomioida tulosten jatkokäytössä.

Raportti PDF

Lähde: Luke 20.11.2023