WWF on pudottanut Saaristomeren kuhan kalaoppaansa keltaiselle listalle ja kehottaa kuluttajia ostamaan vain yli 45 cm:n kuhia. WWF:n mukaan voimakas kalastus on vääristänyt kuhakantaa.

Samalla logiikalla järjestön tulisi merkitä hylkeet ja merimetsot mustalle listalle. Joidenkin tutkijoiden mielestä vahinkoeläimet vaikuttavat kuhakantaan jo enemmän kuin kalastus. Sen sijaan kuhan kaupallinen kalastus on vähentynyt Saaristomerellä koko 2000-luvun ajan.

Päätoimisten kaupallisten kalastajien määrä Saaristomerellä on pudonnut vuosituhannen vaihteen 200:sta kalastajasta noin kolmasosaan. 1990-luvun kuhapyydys, 10 metriä syvä verkko, on vaihtunut 1,8 metriä syvään verkkoon kuhien paettua hylkeitä ulapalta rantavesiin. Verkkojen lukumäärä ei ole ainakaan kasvanut, ja ne ovat entistä lyhyemmän aikaa vedessä.

Rantavesiä on vaikea saada vuokralle, joten Saaristomerellä on runsaasti alueita, joissa kuha saa olla rauhassa kaupalliselta kalastukselta.

Tilastoissa kuhan pyyntiponnistuksen pieneneminen ei näy; Luonnonvarakeskus (Luke) katsoo, että nykyinen 1,8 metriä syvä verkko on teholtaan saman suuruinen kuin sitä pinta-alaltaan viisi kertaa suurempi 10 metriä syvä verkko.

Saaristomerenkuhankalastus on kuluvan vuoden alusta muuttunut kalakannan kokojakaumaa suurentavaan suuntaan, kun kuhan alamitta nousi virkistyskalastuksessa 42 cm:iin.

Luken tilastojen mukaan virkistyskalastajien osuus kuhasaaliista on yli puolet. Kaupallisilla kalastajilla alamitta nousee 40 cm:iin vuoden 2019 alussa. Saaristomeren kuha ei ole koskaan kasvanut järvikuhien tahtiin. 45 cm:n pituusvaatimus tarkoittaisi sitä, että suuri osa kuhakannasta jäisi hyödyntämättä.

Kalalla on todistetusti merkittävä kansan terveyttä ylläpitävä ja parantava vaikutus. Ainoastaan kaupalliset kalastajat toimittavat kotimaista villiä kalaa markkinoille.

Nykyisessä tilanteessa ympäristöjärjestön kehotus välttää laillisen pyyntimitan täyttävän kalan ostamista tuntuu vastuuttoman kapeakatseiselta

Olavi Sahlstén

Ammattikalastaja

Naantali

Puheenjohtaja, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

Lähde: Turun Sanomat, lukijat, 24.5.2016