Nyt tarvitaan poliittista rohkeutta kotimaisen pyydetyn kalan saatavuuden turvaamiseksi. Harmaahylkeen metsästysaikaa on aikaistettava riittävästi, metsästys suunnattava uudelleen ja vähennystoimenpiteet on hyväksyttävä myös suojelualueilla. Kannan vähentämiseen on mahdollisesti käytettävä palkattuja ammattilaisia.
 
Kansanedustaja Peter Östman ehdottaa kirjallisessa kysymyksessään (26.10.) harmaahylkeen tapporahan käyttöönottamista kalakantojen ja ammattikalastuksen pelastamiseksi. Ministeri Kimmo Tiilikainen tunnustaa vastauksessaan (11.11), että hyljekannat heikentävät merkittävästi ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä, mutta ei valitettavasti tuo esille todellisia keinoja ongelman lieventämiseksi.
 
Hallituksella on käytössään keinoja ongelman lieventämiseksi. Harmaahyljekannan voimakas vähentäminen on tehtävä mahdolliseksi lainsäädäntöä muuttamalla. Hyljekannan vähentämistoimia voidaan myös tehostaa rahalla.
 
Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma valmistui vuonna 2007 ja tuolloin harmaahyljekannan katsottiin olevan kestävällä tasolla ja metsästys sallittiin. Tämän jälkeen on laskentakanta kasvanut yli 12 000 yksilöllä ja jatkaa kasvuaan runsaat 5 % vuodessa. Metsästys kohdistuu tällä hetkellä pääasiassa pyydyksillä vieraileviin uroksiin, eikä sillä ole vaikutusta kannan kokoon.
 
Metsästysaika alkaa huhtikuun puolivälissä, jolloin meressä ei suurella todennäköisyydellä enää ole jääpeitettä. EU:n hyljetuotekauppakielto ei paranna tilannetta koska metsästäjät eivät enää voi myydä nahkaa tai lihaa pyytämästään hylkeestä. Metsästyksen kulujen korvaamisen lisäksi on mahdollisesti harkittava siirtymistä palkattuihin ammattimetsästäjiin.
 
Hylkeenkestävät rysät soveltuvat joillekin kalalajeille joillakin alueilla. Rannikolla toimivat verkkokalastajat, eivät pysty suojaamaanpyydyksiään millään tavalla.
 
Jos rannikkokalastus ja edes jonkinlainen omavaraisuus luonnosta pyydetyn kalan kohdalla halutaan säilyttää, harmaahyljekantaa on vähennettävä voimakkaasti, vähintään kymmenen vuoden takaiselle tasolle. Tämä onnistuu ainoastaan kohdistamalla metsästys myös naaraisiin ja nuoriin yksilöihin, kuten hirvikantojen säätelyssä jo nyt menetellään.
 
Odotamme maan hallitukselta ja erityisesti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselta rohkeutta ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin maamme rannikkokalastuksen pelastamiseksi. Kalan koko tuotantoketju menettää koko ajan selvää rahaa hyljeongelman takia. Olisiko vihdoinkin aika myöntää se tosiseikka, että menneisyydessä niin arvokas riistaeläin on tänä päivänä taloudellisessa merkityksessä vahinkoeläin.
 
Lähde: SAKL 17.11.2016