Uusi karkotinyksikkö Salokankaan laiturilla Kuuminaisissa. Työryhmänä kalastaja Heikki Salokangas, Roope Lehmonen ja Esa Lehtonen tarkastaa sähköliitäntöjä

Kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvässä Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hankkeessa on ollut Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin käynnissä mobiilin hyljekarkottimen suunnittelu ja testaaminen. Aiempien kokeilujen tulosten perusteella on voitu estää hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle akustisella veden alla lähetettävällä korkeataajuisella äänellä. Nyt haetaan kokemuksia liikuteltavalla karkottimella.

Karkotinyksikkö sisältää pulssigeneraattorin ja vahvistimen, ja se lähettää anturiin satunnaisia äänisignaaleja veteen taajuudella, jonka hylkeet kokevat erittäin epämiellyttäväksi. Anturi ja akut ovat tässä versiossa pakattu putkeen, mikä kiinnitetään verkkoihin tai rysään toiveena pitää hylkeet poissa. Karkottimen testaus toteutetaan rysäparivertailuna Heikki Salokankaan rysillä Selkämerellä.

Kohti parempaa käytettävyyttä

Kevyempää karkotinta on mahdollista pitää veneen laidalla ja vaihtaa akut merellä

Porin Kuuminaisissa koe hylkeiden karkottamiseksi verkkojen läheisyydestä alkoi viime vuonna. Käytössä oleva laite toimii vastaavalla tekniikalla kuin Suomenlahdella on testattu rysillä, ja nyt liikuteltavaa yksikköä on muutettu huollon ja käytön kannalta paremmaksi.

Mobiilin karkottimen jatkokehityksen tavoitteena on ollut laitekotelon koon ja painon pienentäminen. Viimevuotinen versio oli raskas käsitellä, ja se piti tuoda säännöllisesti maihin ladattavaksi. Nyt tekniikkaa muutettiin niin, että karkottimessa on vaihdettava akusto, eikä karkotinta tarvitse tuoda maihin, vaan riittää, että akut vaihdetaan merellä täysiin.

Kevyempi kartotin on työskentelyn kannalta turvallisempi, koska merellä on harvoin tyyntä

Tätä päästiin testaamaan heti ensimmäisellä kerralla arkisissa olosuhteissa kalastaja Heikki Salokankaan rysillä Lännennaulojen matalikolla, missä päivätuuli nostaa aallokon mitä tekee akkujen vaihdosta vähintään haastavaa. Tämä on kuitenkin normaali tilanne, ja niin laitteen koko kuin sen kiinnityksetkin on sovelluttava nopeaan ja varmaan toimintaan.

Karkotin aloitti heti työnsä ja Esa Lehtonen toteaa, että ääni kuuluu

Laite tuli paikoilleen ja aloitti toiminnan saman tien. Jatkossa selvitetään karkottimen optimaalisin sijoituspaikka pyydyksessä ja varmistetaan, että akkujen kiinnitykset ja virran syöttö toimivat luotettavasti. Yhteistyössä on mukana ammattikalastajan ohella Arwell-Tekniikka Oy ja Modul Plastic Oy, jotka vastaavat teknisestä toteutuksesta.

Tavoitteena on, karkotusvaikutuksen lisäksi, että sama laite sopisi verkkokalastukseen sekä rysäkalastukseen, ja hyljekarkottimen käytöllä olisi mahdollista tehdä kalastuksesta tehokkaampaa ja mahdollisesti vähentää kalastajan pyynnissä olevaa rysämäärää. Uuden, erittäin kompaktin Otaq portable karkottimen modifiointi on työn alla ja sitä päästään testaamaan lähiaikoina.

Uusi pienempi Otaq karkotinmalli on tulossa testattavaksi vielä tällä kaudella