Jotta meillä pystytään turvaamaan kotimaisen kalan saanti ruokapöytiin, on hyljevahinkoja vähennettävä. Harmaahylkeen kannan kasvu on vaikuttanut kalan liikkeisiin ja saaliin määrään, ja tilanteesta on muodostanut vakava uhka koko rannikkokalastukselle. Yhteiskunnan päätöksellä on perinteisin keino eli metsästys sivuutettu keinovalikoimista ja toimenpiteet ovat keskittyneet hylkeiden kestävien pyydysten kehittämiseen ja hylkeiden karkottamiseen.

Kalatalouden innovaatio-ohjelmakokonaisuuteen liittyvään Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelman (TUKALA) yksi elementeistä on rannikkokalastuksen jatkon turvaaminen ja sen kehittäminen. Suomenlahdella Loviisan edustalla on toista kesää karkotinjärjestelmät suojaamassa rysiä ja Naantalin seudulla on laaja vesialue pyritty turvaamaan äänikarkottimilla. Samoin on jo pidempään onnistuttu tekemään hylkeen kestävästä materiaalista rysiä, joissa on kalan reitille viritetty metallinen kalteri, joka estää hylkeen, mutta ei kalan pääsyä pyydykseen.

Rannikkokalastajan satama on muuttunut metalliverstaaksi

Tähän kehitystyöhön on liittynyt myös rysien ympärillä kalojen pyyntiin erikoistuneiden halliyksilöiden poistamisen mahdollistaminen. Rysiin on asennettu kalteri mikä päästää hylkeen pyydykseen, mutta sisään uidessaan eläin laukaisee kiinni menevän kalterin, ja halli päätyy pinnalla olevaan hengitysaukkoon.

Kalastaja Jarno Aaltonen ruiskuttaa öljyä ja tutkimusinsinööri Esa Lehtonen poraa.

Tätä kehitystyötä tekevä tutkimusinsinööri Esa Lehtonen, LUKE Lehtonen oli Raumalla asentamassa uusia laukaisulaitteita kalastaja Jarno Aaltosen rysään. Aaltosen kalastus, kuten kaikkien muidenkin rannikolla päätoimisesti kalaa pyytävien on löydettävä uusia ratkaisuja, ja siksi kalastaja on näissä hankkeissa tärkeä ja luonnollinen kumppani, joka tuo mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Ruuveja, pultteja, muttereita ja laaja kirjo sähkötyökaluja on tuotu rysän viereen Rauman saaristoon.

Lehtonen kuvailee nyt testiin asennettavan kalterin laukaisuyksikön perustuvan jo koeteltuihin ratkaisuihin, mutta uusi toimii paineilmalla. Paineilman käyttö on turvallinen ja aiempaa helpommin huollettava, mikä on kalastajan kannalta tärkeä ominaisuus. Samoin nyt käyttöön tuleva sovellutukset on suunniteltu niin, että sen sarjatuotanto on mahdollista. Kaikki osat ovat löydettävissä markkinoilta valmiina.

Yhteistyö on avainsana. Kalteri on sama kuin aiemmassa versiossa ja nyt asennetaan uuden paineilmayksikön lukitusta.
Paineilmayksikkö sisältää monenlaista tekniikkaa, mutta on helposti huollettavissa. Päädyn ikkunasta näkyy painetilanne yhdellä vilkaisulla, mikä helpottaa toimintoja merellä huomattavasti.

Nyt aiempiin kokemuksiin perustuen Raumalla testataan uutta yhdistelmää. Laite kiinnostaa kotimaisten kalastajien ja kalanviljelijöiden ohella myös ulkomailla. Positiivinen tieto on myös, että uusi tekniikka ei lisää laitteen kustannuksia.

Ideat ovat selvät ja tavoitteet konkreettisia, mutta töitä riittää koska jokainen yksityiskohta on rakennettava ja testattava. Kalastaja ja tutkimusinsinööri ovat välillä metallimiehiä tai sähköasentajia. Vaikka pääosa tekniikasta on jo koeteltua, ja komponentit vakiota, laitteisto mikä viedään merellisiin olosuhteisiin, tarjoaa aina omat haasteensa. Kokemuksen kautta tämäkin yhdistelmä saadaan toimimaan, ja uusi pieni askel kohti parempia saalismahdollisuuksia otetaan. Laitekehitystyötä on toteutettu Arwell-Tekniikka Oy ja Vire Labs Oy yhteistyönä.